You are here: Home>>Mission & Vision

Mission & Vision

Mission and Vision

Mission: Providing quality products, under most qualitative circumstances, and extending the reach throughout Nepal, in the most ethical manner. Amongst others, we exist to strive to provide the best services to enhance the brand name and Business of BPCL throughout Nepal.

Vision: We foresee ourselves as the Pioneer in the fueling business of BPCL, dealing in probably all the petroleum products under our portfolio.

Binomo hoạt động dựa trên quyền chọn nhị phân. Vậy quyền chọn nhị phân là gì? Ngay ở khái niệm nhị phân chúng ta đã ngầm hiểu về khái niệm này. vietnam-millionaire.me Hiện nay rất khó để có thể cho rằng Binomo lừa đảo vì đã có nhiều người thực hiện rút tiền thành công thông qua vi điện tử BaoKim và một số hệ thống ngân hàng có liên kết với Binomo.
Rate
Name
U
Price (IRs.)
Bitumen MT0
Furnace MT25850
HEXANE KL37000
Mineral KL44800
Toluene MT0